Termeni & Condiții

Site-ul www.mizon.ro este deținut și administrat de către societatea MAD FUNDS MANAGEMENT SRL, cu următoarele date de identificare:

Cod Unic De Inregistrare: RO40746205

Registrul Comertului: J40/2997/2019

Sediul Social: Intrarea Catedrei nr2, etaj 3, sector 1, București

Telefon contact: 0746 693 912

email: contact@mizon.ro

Acești Termeni vor fi aplicați integral și vor afecta utilizarea dvs. de către acest site web. Prin utilizarea acestui site web, ați acceptat să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ale site-ului web. Navigarea pe site-ul www.mizon.ro urmată de o comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client.

mizon.ro iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

DEFINIȚII

Vânzător: mizon.ro

Cumpărător: persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care iși face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la conținutul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către mizon.ro sau în baza unui acord de utilizare existent între mizon.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client și istoricul cumpărătorului în site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Site – domeniul www.mizon.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Curier – orice persoana de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Conținut

• toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;

• informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vanzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau email) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Nu este o promisiune de vânzare însă.

Notificarea primită de către cumpărător pe email sau sms, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (email) sau telefonic.

Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă va anunța cumpărătorul la adresa de email sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

mizon.ro nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau email-urile trimise de la mizon.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, mizon.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informațiilor de pe site. mizon.ro nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

mizon.ro nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul mizon.ro, acestea fiind puse la dispozitia mizon.ro de către furnizori.

Informatiile incluse pe mizon.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu buna credintă, din surse pe care vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința vânzătorului la adresa contact@mizon.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

mizon.ro îți rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse și servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

mizon.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu iși asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările cupoanelor campaniei, nu este responsabilă pentru cupoanele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula cuponul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar mizon.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data și locul nașterii, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), email.

Datele colectate cu privire la buletinele informative și alerte sunt confidențiale. mizon.ro va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite buletine informative și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, mizon.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clienților privind situația contului lor de pe mizon.ro, informarea clienților privind evoluția și starea comenzilor.

Completarea de către utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea neconditionață ca aceste date să fie incluse în baza de date a mizon.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către mizon.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul mizon.ro sau prin email la adresa contact@mizon.ro

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

În cazul în care clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către mizon.ro și există comenzi în derulare, comenzile își păstrează datele de la momentul plasării comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

mizon.ro nu solicită utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (telefon/email etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzător pe mizon.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.

Pentru motive justificate mizon.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel mizon.ro. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa departamentului de relații cu clienții al mizon.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Comunicarea cu vînzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, mizon.ro își rezervă dreptul de a cere clienților/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

mizon.ro poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care mizon.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Pentru crearea unui cont pe site-ul mizon.ro, utilizatorul este obligat sa folosească o adresă de e-mail validă. mizon.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale.

PREȚUL

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului mizon.ro sunt exprimate în RON și conțin TVA în procent de 19%.

COMANDA

Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de mizon.ro, în cazul plății online;

– datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

– imposibilitatea contactării clientului/cumpărătorului de către vânzător prin nici unul din mijloacele puse la dispoziție de către client/cumpărător în termen de 3 zile;

– livrări consecutiv eșuate către același client/cumpărător;

– produsele din comanda clientului/cumpărătorului au fost în promoție/campanii de marketing iar stocul a fost epuizat.

În cazul în care clientul/cumpărătorul solicita retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

  • pentru comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va lua data cea mai recentă).

În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.

FACTURARE / PLATĂ

Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.mizon.ro includ TVA conform legislației în vigoare.

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare comandă în momentul confirmării disponibilității produsului. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de www.mizon.ro, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de email menționată de cumpărător în contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

Prin aceasta modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de mizon.ro, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către mizon.ro în contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@mizon.ro.

LIVRAREA

Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării comenzii.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii clientului, prin curier. Între înregistrarea comenzii și preluarea acesteia de către curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra comenzilor deja plasate de mai mult de 10 ore.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării comenzii), mizon.ro va informa clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 7 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel comanda initială, iar mizon.ro va livra produsele conform comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se află în stoc, clientul este de acord ca www.mizon.ro să livreze un produs cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina mizon.ro.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

ACORDAREA REDUCERILOR / CAMPANII DE MARKETING

Campaniile de marketing sunt întotdeauna prezentate în limita stocului disponibil.

Comenzile care conțin produse aflate în promoție vor fi onorate în limita stocului disponibil.

Codurile promoționale (vouchere) oferite de mizon.ro prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea mentionată în email-ul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria “Excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o comandă se poate folosi un singur cod promoțional (voucher), pagina de comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un email pe adresa contact@mizon.ro, care să conțină id-ul comenzii, starea acesteia, numele clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenție! Promoțiile pe mizon.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

ANULARE, REFUZ, RETUR COMANDA

mizon.ro nu va suporta taxele de retur pentru clienții care notifică intenția lor de retur fără un motiv bine determinat.

În cazul comenzilor cu livrare internatională, costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul comerciantului. 

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 10 zile de la data retragerii din contract, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea.  Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lipsuri cantitative, lovituri, produse ce au fost folosite, produse desigilate, ambalaj deschis, zgârieturi, șocuri, urme de folosință etc.

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.G. 34 / 2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acestei comenzi. 

Condițiile generale pentru retur:

– Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.;

– În cazul în care produsul returnat prezintă ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, ș.a. ne rezervăm dreptul de a decide refuzarea returului sau de a opri o sumă din valoarea acestuia, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse;

– În cazul retururilor repetate (peste 3 retururi nefondate) ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului.

Condițiile de retur specifice anumitor categorii de produse:

Conform OG 34/2014 din 04/06/2014, produsele cosmetice care prezintă cutie și folie sigilată în momentul vânzării se pot returna doar dacă sunt sigilate. Produsele care nu mai au ambalajul original complet în care au fost livrate nu se mai pot returna.

OG 34/2014 – Articolul 16 – Exceptări de la dreptul de retragere:

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art.9-15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator.

Cum se face returul:

Prin serviciul de curierat agreat împreună.

Returnarea banilor:

În cazul in care sunt respectate conditiile de retur, mizon.ro se angajeaza sa returneze beneficiarului suma achitată pentru produsul returnat, în maximum 14 zile de la recepționarea produsului de către vânzător.